Průběh prací – Horní Stakory, výstavba kanalizace

Předání staveniště proběhlo dne 2.4.2020.

Práce byly zahájeny na stoce A, A-1, B, BA, BA-1, BB, BC, BD, BD1, BD1.2, BD1.2.1, BD2, BD4, BD4.4, BD4.7, V1, přeložky vodovodů BA-b, BA1-c, BD1-g-1, BD-f-1

Stoky: A-1; BA, BA-1, BB, BC, BD-1, BD-1-2, BD-1-2-1, BD-2, BD-4, BD-4-2, BD-4-4, BD-4-7

Vodovodní řady: BA-b, BA-1-c, BD-1-g-1, BD-f-1

 

Gravitační kanalizace

m

3525

Výtlačný kanalizační řad

m

2840

Kanalizační přípojky

ks

103

Vodovodní řady

m

900

Vodovodní přípojky

ks

43

Dokončené stoky/řady

Stoky: A-1; BA, BA-1, BB, BC, BD-1, BD-1-2, BD-1-2-1, BD-2, BD-4, BD-4-2, BD-4-4, BD-4-7, voda: BA-b, BA-1-c, BD-1-g-1, BD-f-1

 

 

Provádění prací v Chaloupkách: stoka A; výtlak V1; přípojky na zahájených stokách.

Aktuální postup prací je patrný z přehledné mapky viz. odkaz níže:

Postup prací PP 20 HS