Představení projektu

Jedná se o skupinový projekt, který zejména řeší:

  • výstavbu oddílné splaškové kanalizace v obcích v povodí řeky Jizery, ve kterých doposud odvádění a čištění odpadních vod řešeno není
  • výstavbu tlakových kanalizačních přivaděčů, které umožní přivádět odpadní vody z nově odkanalizovaných obcí na stávající čistírny odpadních vod ve vlastnictví VaK Mladá Boleslav, které mají dostatečnou kapacitu a splňují limity EU a ČR pro vypouštění čištěných odpadních vod do recipientů
  • intenzifikaci ČOV Semčice v souvislosti s dobudováním splaškové kanalizace v obci Semčice
  • skupinový projekt se skládá z 11 částí
  • investorem projektu je společnost Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. a obce do projektu zapojené
  • projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životního prostředí

Pro etapu výstavby byl projekt rozdělen do tří částí:

  • Část A: Zhotovitel:  VCES a.s. se sídlem: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ: 190 05, IČO: 267 46 573

1)   Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH

8)   Brodce, výstavba kanalizace

9)   Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV

  • Část B: Zhotovitel:  VCES a.s. se sídlem: Na Harfě 337/3, Praha 9, PSČ: 190 05, IČO: 267 46 573

3)   Kolomuty, výstavba kanalizace        

4)   Holé Vrchy, výstavba kanalizace

5)   Úherce, výstavba kanalizace

7)   Písková Lhota, výstavba kanalizace

11) Mladá Boleslav – Podchlumí, výstavba kanalizace

  • Část C: Zhotovitel: Sdružení Odkanalizování obcí v povodí Jizery, část C

Společník č. 1: Ještědská stavební společnost spol. s r.o., Liberec XII – Staré Pavlovice, Selská 517, PSČ 460 01, IČO: 18382550

Společník č. 2: POHL cz, a.s., Roztoky, Nádražní 25, PSČ 252 63          

2)   Hrdlořezy, výstavba kanalizace

6)   Malá Bělá, výstavba kanalizace 

10) Horní Stakory, výstavba kanalizace

Všechny části projektu jsou lokalizovány na území okresu Mladá Boleslav.