Průběh prací – Brodce, výstavba kanalizace

Předání staveniště proběhlo dne 7.4.2020.

Práce byly zahájeny v ulici Rudé armády. Postupně budou postupovat skrze obec.

Prozatím nejsou žádné dokončené stoky.

Stoka C provedena od Š01 do C17 = cca 467 mb gravitační kanalizace DN500 a DN250.

Stoka C2 provedena od C2-4 do napojení C2 = cca 170 mb gravitační kanalizace DN250.

Stoka E provedena od E14 do napojení C3 = cca 606 mb gravitační kanalizace DN 250.

Stoka F provedena od C8 do F2, F3 do F13 = cca 388mb gravitační kanalizace DN 250

Stoka G2-1 provedena od G2-2 do G.2.1-6 cca 217,0mb gravitační kanalizace DN 250

Stoka G2-1 -1 provedena od G2-1-3 do G2.1-1-2 cca 73mb gravitační kanalizace DN 250

Stoka G2-2 provedena od G.2-2-1 do G.2-2-2 cca 10mb gravitační kanalizace DN 250

Stoka E2 provedena od E2-2 do E5 cca 57,1mb

celkem cca 369mb přípojek na všech stokách

vodovod LT100 = cca 236mb

Finálních povrchy provedeny v části ulice RA.

Postup prací:

BRODCE_12-2020

V průběhu výstavby kanalizace v Brodcích nemůže zhotovitel VCES a.s. vzhledem ke geologii lokalit a hloubkám zemních prací vyloučit pokles hladiny spodní vody související s technologickým čerpáním této vody při realizaci vodohospodářských děl.

Aktuálně je uzavřen průjezd ulicí Rudé armády. Objízdné trasy jsou patrné z mapky níže.