Průběh prací – Holé Vrchy, výstavba kanalizace

Předání staveniště proběhlo dne 28.4.2020

Práce byly zahájeny na Stoce A1 od šachty Š45. Následně stavba bude pokračovat loukou směrem k dětskému hřišti na SZ straně obce.

 

Byly dokončeny práce na stoce A1 v úseku mezi Š45-Š51.

Stavební práce jsou aktuálně realizovány na gravitační Stoce A.3 od šachty Š58 (nová zástavba nad požární nádrží).

Postup prací:

Holé Vrchy.pdf

Aktuálně je omezen provoz jen místně. Omlouváme se za dočasné dopravní omezení v okolí stavby.