Projekt kanalizace – Mladá Boleslav-Podchlumí, výstavba kanalizace