Postup prací – Mladá Boleslav-Podchlumí, výstavba kanalizace

Předání staveniště proběhlo dne 28.4.2020

Práce byly zahájeny na gravitační stoce A1. Následně bude průběh výstavby pokračovat dle harmonogramu stavby.

Byly dokončeny práce na stoce A.1 a A.1-1.

Došlo k vykácení stromů a odstranění náletových dřevin z trasy budoucí stoky A.

Stavební práce jsou aktuálně realizovány na Stoce A od šachty Š24 směrem do Podchlumí a souběžně na Stoce A v cykloparku Štěpánka. 

Postup prací:

Podchlumí.pdf

Aktuálně je omezen provoz v hlavní komunikaci do Podchlumí (od Letné) a též příjezd k Cykloparku Štěpánka (aktuálně uzavřený). Zhot. zbudoval provizorní komunikaci pro zabezpečení dopravní obslužnosti nemovitostí v okolí stoky A.1-1. Došlo ke zprovoznění obchvatu městské části Mladá Boleslav – Podchlumí, který byl součástí další investiční akce města Mladá Boleslav. Omlouváme se za dočasné dopravní omezení v okolí stavby.