Dopravní omezení – Horní Stakory, výstavba kanalizace

  • Práce na výstavbě kanalizace probíhají za úplné uzavírky dotčených ulic
  • Zhotovitel umožní v maximální možné míře přístup k nemovitostem
  • Podrobné informace o aktuálních dopravních omezeních jsou k dispozici pod odkazem "PRŮBĚH PRACÍ"