Projekt kanalizace – Horní Stakory, výstavba kanalizace