Projekt kanalizace – Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV