Porady na stavbě a kontrolní dny – Semčice, dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV

V rámci realizace díla probíhají na stavbě Pracovní porady a Kontrolní dny

Pracovní porady se konají s 14 denním intervalem a to vždy v lichou středu od 8:00 v prostoru zařízení staveniště.

Kontrolní dny se konají jednou za 3 měsíce. Přesný čas jejich konání je vždy domluven operativně.