Kanalizační přípojky – Brodce, výstavba kanalizace

Práce na projektové dokumentaci kanalizačních přípojek stále probíhají. Proto prozatím pod odkazy níže nenaleznete podklady k veškerým kanalizačním přípojkám, plánovaným vybudovat v rámci stavby.

 

1. V přehledné tabulce kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti najdete podrobnosti o vaší konkrétní přípojce

 

WEB – Brodce,tabulka KNL přípojek, aktualizace 10.2.2021

 

2. V katastrálních situacích níže si prosím najděte, do jaké stoky se bude vaše kanalizační přípojka napojovat

 

C.3.1_Katastrální situace č.1

C.3.2_Katastrální situace č.2

 

3.  Následně si stáhněte složku kanalizačních přípojek, ve které se pod číslem popisným nachází i ta vaše

 

Brodce, KNL přípojky stoka C

Brodce, KNL přípojky stoka C2