Projekt kanalizace – Písková Lhota, výstavba kanalizace