Kanalizační přípojky – Písková Lhota, výstavba kanalizace

Práce na projektové dokumentaci kanalizačních přípojek stále probíhají. Proto prozatím pod odkazy níže nenaleznete podklady k veškerým kanalizačním přípojkám, plánovaným vybudovat v rámci stavby.

 

 1.  V přehledných tabulkách kanalizačních přípojek pro jednotlivé nemovitosti najdete podrobnosti o vaší konkrétní přípojce

 

WEB – Písková Lhota, tabulka KNL přípojek (neuznatelné náklady), aktualizace 29.3.2021

WEB – Písková Lhota, tabulka KNL přípojek (uznatelné náklady), aktualizace 29.3.2021