Průběh prací – Písková Lhota, výstavba kanalizace

Předání staveniště proběhlo dne 28.4.2020.

Před tímto datem byly zahájeny přípravné práce před zahájením výstavby.

Zhotovitel dokončil práce na pokládce stoky A.2, A.4, B.4 a D.

Stavební práce jsou aktuálně realizovány na gravitační Stoce A, A.3, B a B.5. Průběžně probíhá realizace veřejných částí kanalizačních přípojek na stokách A a B.4. Z důvodu zajištění objízdné trasy v průběhu realizace stoky B byla zřízena provizorní komunikace.

Postup prací:

Písková Lhota.pdf

Aktuálně je omezen provoz v místní komunikaci v oblasti kolem Stoky B, B.4 a B.5 a též v oblasti kolem stoky A a A.3. Omlouváme se za dočasné dopravní omezení v okolí stavby.