Projekt kanalizace – Malá Bělá, výstavba kanalizace