Kanalizační přípojky – Malá Bělá, výstavba kanalizace

1. Nejprve si prosím v tabulce níže vyhledejte, do jaké stoky se bude vaše kanalizační přípojka napojovat

 

Malá Bělá seznam kanalizačních přípojek DEF k 09.10.2020 WEB

 

 2.  Pro snadné rozpoznání vaší stoky můžete také využít přehlednou situaci stavby

 

C.2 Přehledná situace

 

3.  Následně si stáhněte složku kanalizačních přípojek, ve které se pod číslem popisným nachází i ta vaše

 

Stoka C

Stoka C.1

Stoka C.2

Stoka C.2.1

Stoka C.2.2

Stoka C.2.2.1

Stoka C.3

Stoka C.3.1

Stoka C.3.1.1

Stoka C.3.1.2

Stoka C.4

Stoka C.4.1

Stoka C.5

Stoka C.5.1

Stoka C.5.2

Stoka C.5.2.1

Stoka C.5.2.2

Stoka C.6

Stoka C.6.1