Průběh prací – Malá Bělá, výstavba kanalizace

Předání staveniště proběhlo dne 2.4.2020

Práce byly zahájeny na stoce C3, C5.2.1, C3.1.1, C3.1.2, C2, C2.1, C2.2, podvrt pod tratí Českých drah, C

přeložka vodovodu Za Tratí 1

veřejné části přípojek

C-2.2, C-2.2.1, C3, C-3.1.2, C-3.1.1, C-5.2.1, C-2, C-2.1

 

Gravitační kanalizace

m

1928

Výtlačný kanalizační řad

m

0

Kanalizační přípojky

ks

57

Vodovodní řady

m

375

Vodovodní přípojky

ks

20

Dokončené stoky/řady

C-2.2, C-2.2.1, C3, C-3.1.2, C-3.1.1, C-5.2.1, C-2, C-2.1

 

 

Provádění prací stoka C; přípojky na zahájených stokách; přeložka vodovodu Za Tratí I; přípojky na vodovodním řadu a propoje části nového Ř2.

Aktuální postup prací je patrný z přehledné mapky viz. odkaz níže:

Postup prací PP 22 MB