Porady na stavbě a kontrolní dny – Úherce, výstavba kanalizace

V rámci realizace díla probíhají na stavbě Pracovní porady a Kontrolní dny

Pracovní porady se konají s 14 denním intervalem a to vždy v lichou středu od 9:30 v prostoru zařízení staveniště.

Kontrolní dny se konají jednou za 3 měsíce. Přesný čas jejich konání je vždy domluven operativně.