Průběh prací – Úherce, výstavba kanalizace

Předpoklad zahájení prací je v srpnu 2020.

Předání staveniště proběhlo dne 28.4.2020

Práce byly zahájeny dne 27.7.2020.

Práce byly dokončeny na stoce A.4, A.5 a A.1.2.

Zhot. dokončil beranění larsen pro zajištění stavební jámy ČSOV 1 a ČSOV 2.

Stavební práce jsou aktuálně realizovány na gravitační stoce A.1.1, B a B.2. Postup prací pokračuje jak přes náměstí směrem na Dobrovice, tak i v opačném směru na Semčice. Pracoviště na stoce A.1.1 a B.2 omezují provoz v hlavní i místních komunikacích. Též průběžně probíhá realizace veřejných částí kanalizačních přípojek do stok A a A1, A.1.2, B a B.2.

Postup prací:

Uherce.pdf

Aktuálně je omezen provoz v hlavní komunikaci skrze Úherce. Omezení se posouvá s průběhem výstavby, který postupuje souběžně na Stoce A.1.1 a B.2. Též je omezený provoz v místních komunikacích kolem stok B a A.1.2. V případě průjezdu je nutné dbát zvýšené opatrnosti. Omlouváme se za dočasné dopravní omezení v okolí stavby.