Průběh prací – Kolomuty, výstavba kanalizace

Předání staveniště proběhlo dne 28.4.2020

Práce byly zahájeny na kanalizačním výtlaku V1 a následně bude dle harmonogramu stavby pokračovat realizace prací v obci Kolomuty.

Stavební práce byly v průběhu května-července realizovány na kanalizačním výtlaku V1, mezi obcemi Kolomuty a Řepov. Ten byl v úseku mezi V42-V14 dokončen k 31.7.20. Byly dokončeny práce na stoce A, AA-1 a AA-1-1.

Proběhlo zaberanění larsen pro zajištění stavební jámy ČSOV 3 a částečné zaberanění larsen pro ČSOV 1, u které došlo k dočasnému přerušení prací.

Stavební práce jsou aktuálně realizovány na gravitační Stoce B, C a C.1. Průběžně dochází k realizaci veřejné části kanalizačních přípojek na stoce A, AA-1 a AA-1-1.

Zhot. provádí přípravu pro vystrojení ČSOV 3.

Postup prací:

Kolomuty.pdf

Aktuálně je omezen provoz v místní komunikaci v oblasti kolem Stoky B, C a C.1.  Prosíme dbát zvýšené opatrnosti při pohybu v okolí ČSOV 3 (u sportovního areálu). Omlouváme se za dočasné dopravní omezení v okolí stavby.