Kanalizační přípojky – Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH