Financování projektu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. Část nákladů projektu hradí města a obce do projektu zapojená a zbývající část nákladů nese a.s. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, která je investorem a projekt řídí.

  • Celkové náklady realizační fáze projektu bez rezervy jsou očekávány ve výši (Kč bez DPH):                  959 619 060,02
  • Maximální výše podpory Fondu soudržnosti EU:                                                                                              357 856 040,46
  • Spolufinancování měst a obcí celkem:                                                                                                                120 931 000,00
  • Náklady hrazené VaK Mladá Boleslav, a.s.                                                                                                         480 832 019,56