Průběh prací – Hrdlořezy, výstavba kanalizace

Předání staveniště proběhlo dne 2.4.2020.

Práce byly zahájeny na stoce A, AC, AC1, AE, AF, C2, D, E, F1, F1-1, F2, F, V3, V4, V5, přeložka vodovodu Fa, Fb, AE-aČS-5, C1a, ČS-3, ČS-4, ČS2, veřejné části přípojek

 

stoky: F, F1, F1-1, F2, AE, AF

výtlak: V5, V3                      

vodovod řad: Fa, Fb

 

Gravitační kanalizace

m

2559

Výtlačný kanalizační řad

m

719

Kanalizační přípojky

ks

77

Vodovodní řady

m

590

Vodovodní přípojky

ks

7

Dokončené stoky/řady

stoky: F, F1, F1-1, F2, AE, AF              výtlak: V5                       vodovod řad: Fa, Fb

 

 

Provádění prací na stokách: AC; AC1; E; V4; přípojky na zahájených stokách; v závislosti na klimatických podmínkách příprava na podvrt pod tratí ČD – stoka A; stoka C2; realizace ČS2; vodovod AE-a

Aktuální postup prací je patrný z přehledné mapky viz. odkaz níže:

Postup prací PP 21 Hrd