Projekt kanalizace – Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH