Průběh prací – Mladá Boleslav, kanalizační přivaděč JIH

Předání staveniště proběhlo dne 7.4.2020.

Práce byly zahájeny v oblasti Krnsko-Vystrkov.

Prozatím nejsou žádné dokončené stoky

Stavební práce jsou aktuálně realizovány na Výtlačném řadu SO 1, kde probíhá pluhování v úseku Krnsko Vystrkov v délce cca 1000m. Dále probíhá pokládka potrubí mezi V8-27 až V9-2 v délce cca 445m. Stavební činnost byla též zahájena v Krnsku v křižovatce pod viaduktem.

JIH_12-2020

V současné době nejsou žádná dopravní omezení.